Tembang Pangkur Jangka Tanah Jawa

- Penulis Berita

Selasa, 22 Maret 2022 - 12:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Di bawah ini adalah tembang macapat Pangkur yang ditujukan untuk Tanah Jawa. Bagi anda yang sedang mencari referensi tembang macapat Pangkur ini adalah salah satunya.

PANGKUR

 Sekar Pangkur Ginupita

Wonten Resi Saking Ngatas Angin

Ngejawa Njujug Ing Gunung

Ing Kendheng Tanah Ngayogja

Asung Weca Yen Hardi Merapi Njebluk

Mbenjang Pecah Hardi Sigar

Dadi Kali Tanggung Nami

Ngayogja Lawan Sala

Mbenjang Pecah Datan Anunggil Siti

Sinelanan Kali Tanggung

ILINE PONANG TIRTA

Langkung Banter Anjoging Seganten Kidul

Para Dhemit Kagegeran

Wadyana Sang Ratu Dewi

Njeng Ratu Kidul Punika

Para Dhemit Mbenjang Ndarat Wor Jalmi

Sarengan Lindhu Ping Pitu

Obahing Bumi Pra Tinepa

Gara – Gara Gonjang – Ganjing Gumuruh

Gunung Kendheng Larag Gempal

Udan Awu Miwah Krikil

Cleret Tahun Nggegranjang

Kilat Thathit Kekuwung Lan Obar – Abir

Surakarta Pindhahipun

Tan Kenging Yen Dinuwa

Papan Iku Wus Kersaning Hyang Agung

Yeku Nagri Surakarta

Keratonipun Mbenjanng Ngalih

Kacarita Wetan Bengnawan

Ing Wana Ketangga Manggih Mukti

Mangsuli Riwayat Wau

Longsor Pecahing Arga

Ingkang Tirta Amalih Wor Lan Endhut

Lan Rawa Pening Mbarawa

Mubal Geni Keh Jalma Mati

Sinareng Ing Tanah Jawa

Nuli Wonten Pernyakit Ndatengi

Lamine Hari Wulan Puniku

Satanah Jawa Warata

Para Kawula Sami Nggiris Manahipun

Ketaman Benduning Hyang

Nyarengi Mangsa Paceklik

Jumenengira Narendra

Kalamercu Candrane Sri Nara Pati

Kala Sesa Patihipun

Nglamat Praja Rengka

Nagri Pindah Kathah Bot Repotipun

Kawula Saya Ndadra

Ing Pakarti Kang Tanjuti

Kawastanan Jaman Edan

Kathah Jalma Nglampahi Sungsang Balik

Kataman Ing Kala Bendu

Para Hambek Sarjana Katur Kasingkur

Hardaning Angkara Murka

Mustaka Candhaning Ati

Wong Agung Remen Mbebahak

Marang Raja Hartane Wong Cilik

Ilang Tabeting Budi Ayu

Kesruh Handeling Praja

Para Kawula Sami Nandhang Pakewuh

Wuwuh – Wuwuh Tanpa Mendha

Pinuju Pajeg Mas Picis

Kathah Salahing Kawula

Kekumpul Lan Arsa Ngupaya Budi

Nanging Ta Ketawar – Tawur

Tinalen Ing Pepacak

Dening Praja Ingkang Ngasta Hukum

Kang Tan Welas Mring Kawula

Ratu Nangkoda Mbekjuti

PUNIKA PINANGKA NIRA

Nanging Wurti Badhe Timbul Malih

Angsal Pitulunganing Hayang Agung

Wangsul Wahyu Nurbuat

Tanah Jawi Pulih Kadi Duk Rumuhun

Majapahit Dukung Kuna

Nagri Mandhiri Pribadi

Gemah Ripah Kerta Raharja

Tata Tentrem Ing Salami – Lami

Ilang Kang Samya Laku Dur

Murah Sandhang Lan Boga

Kang Amengku Asih Mring Kawulanipun

Lumintu Salire Dana

Sahasta Pajek Saripis

Siti Sajung Mung Sareyal

Tanpa Uba Rampe Sanese Malih

Antinen Wae Meh Rawuh

Mulyaning Tanah Jawa

Awit Saking Tan Keregon Liyanipun

Nakoda Wus Datan Kuwasa

Pulih Asal Mung Gegrami

Untuk melengkapi koleksi not angka Jawa, silahkan telusuri juga berbagai cakepan gending Jawa.

Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:04 WIB

Wisudha Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:56 WIB

Tlutur Playon Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:52 WIB

Timasan Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:49 WIB

Thukul Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:18 WIB

Tejaningsih Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:15 WIB

Tejanata Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:08 WIB

Tejamaya Gurit Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:03 WIB

Taliwangsa Pelog 5

Berita Terbaru

Gendhing

Wisudha Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:04 WIB

Uncategorized

Winurteja Pamong Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:02 WIB

Gendhing

Tlutur Playon Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:56 WIB

Gendhing

Timasan Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:52 WIB

Gendhing

Thukul Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:49 WIB