Ladrang Sumirat Pelog Barang

- Penulis Berita

Jumat, 26 Mei 2017 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ladrang “Sumirat” adalah gending Jawa berbentuk ladrang dengan mengambil nada atau titi laras Pelog Barang. Berikut notasi Ladrang “Sumirat” Pelog Barang lengkap.

Notasi Ladrang Sumirat Pelog Barang

Berita Terkait

Gerongan Teja Asih Slendro 6
Siyem Slendro 6
Gerongan Rongeh Slendro 6
Gerongan Rangsang Slendro 6
Gerongan Pulasta Slendro 6
Gerongan Peksi Kuwung Slendro 6
Gerongan Krawitan Slendro 6
Gerongan Greget Slendro 6
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:21 WIB

Tejasari Sembawa Bedhayan Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:18 WIB

Tejaningsih Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:15 WIB

Tejanata Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:08 WIB

Tejamaya Gurit Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:03 WIB

Taliwangsa Pelog 5

Rabu, 26 Juni 2024 - 22:19 WIB

Sumunar Pelog 5

Rabu, 26 Juni 2024 - 22:16 WIB

Sumekar Kagok Pelog 5

Rabu, 26 Juni 2024 - 22:12 WIB

Srigunting Sukosih Pelog 5

Berita Terbaru

Gendhing

Tejasari Sembawa Bedhayan Pelog 5

Jumat, 5 Jul 2024 - 22:21 WIB

Gendhing

Tejaningsih Pelog 5

Jumat, 5 Jul 2024 - 22:18 WIB

Gendhing

Tejanata Pelog 5

Jumat, 5 Jul 2024 - 22:15 WIB

Gendhing

Tejamaya Gurit Pelog 5

Jumat, 5 Jul 2024 - 22:08 WIB

Gendhing

Taliwangsa Pelog 5

Jumat, 5 Jul 2024 - 22:03 WIB