Ladrang Ayun ayun Pelog 6

- Penulis Berita

Jumat, 12 Mei 2017 - 10:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ladrang “Ayun-ayun” adalah gending Jawa berbentuk ladrang dengan mengambil nada atau titi laras Pelog 6. Berikut notasi Ladrang “Ayun-ayun” Pelog 6 lengkap.

notasi Ladrang Ayun-ayun Pelog 6 lengkap.

Baca juga Notasi Gerongan Ayun Ayun Kebar dan Wilet Pelog 6

Atau anda bisa membaca lirik ayun-ayun di bawah ini:

Irama tanggung:

Ayun-ayun gobyok gawe gumun
Tekun sarta rukun akeh kang kayungyun
Dadi srana iku datan jemu
Nyawiji ing penemu condhong ing kalbu

Gerongan irama ciblon:

Nalikanira ing dalu
Wong agung mangsah semedi
Sirep kang balawanara
Sadaya wus sami guling
Nadyan ari sudarsana
Wus dangu nggenira guling

Kukusing dupa kumelun
Ngeningken tyas kang apekik
Kawengku sagung jajahan
Nanging saget angikipi
Sang resi kaneka putra
Kang anjog saking wiyati

Kagyat risang kapirangu
Rinangkul kinempi-kempit
Duh sang retnaning bawana
Ya ki tukang walang ati
Ya ki tukang ngenes ing tyas
Ya ki tukang kudu gering

Teka ndadak melu-melu
Kaya budine wong ceplik
Lali yen kalengkangningrat
Ing bawana amurwani
Mustikaning jagad raya
Dhemen lalen sangga runggi

Sun iki ngembani wuwus
Dewa sang Hyang Hodipati
Bathara sukma kawekas
Sira ingkang den paringi
Nenggih maosadi lata
Panguripe wong sabumi

Koor

Tansah ngayun-ayun kayungyun
Temah nandhang wulangun marmane nyata mendah baya
Tansah besus macaka ngadi sarira angedi busana
Karana amung sira pindha mustika esemmu nimas maweh welas dasih
Murih aja kanandhang kaswa sih mara age prayogane
Tumuli gambuh rasane kang ana tambuhna
Kang ora ana takokena mrih condhonging kalbu
Mrih aja rengu muga-muga adoh ing panyendhu
bangbang wetan suruping surya ing wengi bangun tan kendhat angayun-ayun

DOWNLOAD PDF

Berita Terkait

Gerongan Teja Asih Slendro 6
Siyem Slendro 6
Gerongan Rongeh Slendro 6
Gerongan Rangsang Slendro 6
Gerongan Pulasta Slendro 6
Gerongan Peksi Kuwung Slendro 6
Gerongan Krawitan Slendro 6
Gerongan Greget Slendro 6
Berita ini 2,084 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 20 Juli 2024 - 14:04 WIB

Wisudha Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:56 WIB

Tlutur Playon Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:52 WIB

Timasan Pelog 5

Sabtu, 20 Juli 2024 - 13:49 WIB

Thukul Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:18 WIB

Tejaningsih Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:15 WIB

Tejanata Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:08 WIB

Tejamaya Gurit Pelog 5

Jumat, 5 Juli 2024 - 22:03 WIB

Taliwangsa Pelog 5

Berita Terbaru

Gendhing

Wisudha Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:04 WIB

Uncategorized

Winurteja Pamong Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 14:02 WIB

Gendhing

Tlutur Playon Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:56 WIB

Gendhing

Timasan Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:52 WIB

Gendhing

Thukul Pelog 5

Sabtu, 20 Jul 2024 - 13:49 WIB